Edebi Şeyler Yayıncılık

Hakkında

Edebi Şeyler, 2011 yılından bu yana faaliyette olan, “Edebi Şeyler: Edebiyattan Gelir” şiarıyla yola çıkmış, yayın yönetmenliği Ali Özgür Özkarcı’nın sürdürdüğü, kitap, kapak / kapak içi tasarımlarını Selin Kalkan ve Ömer Ozan Erdoğan’ın yaptığı edebi bir faaliyettir. 2011’den bu yana, 160.Kilometre şiir dizisi ve Raskol’un Baltası güncel anlatı dizisini meydana getiren Edebi Şeyler; 2017 Ocak ayı itibariyle sadece Edebi Şeyler dizisi ile yayın faaliyetine romandan şiire, öyküden biyografiye birçok edebi türden kitaplar yayımlayarak devam etmektedir.

Siyasi Şeyler dizisi Eylül 2017’den itibaren yayına başlayacak bir Edebi Şeyler dizisidir. Sovyet Devrimi’nin yüzüncü yılında, enternasyonalist bir kimlikle yayın hayatını sürdürecektir. Sadece Sovyet Devirmi’ne sıkışan bir dizi olmakla kalmayacak, özellikle güncel isyan dalgalarını besleyen Türkçe’ye çevirlmemiş eserleri yayımlayarak okurların karşısına çıkacaktır. Demokratik, Çoğulcu, Kozmopolit, Ekolojik hattının dışında Homofobizme karşı çizgisini genişletecek olan çizgi, güncel Marksizm’den “yeni” direniş biçimlerine, Konsey Komünizm’inden Geleneksel Sola dair birçok yayın yapmayı hedeflemektedir. Pek yakında, Siyasi Şeyler Başlıyor….