Niklas Luhmann

Niklas Luhmann (1927 – 1998). Sistem teorisi konusundaki çalışmalarıyla toplum biliminde çığır açmış Alman sosyolog. Hukuk, iktisat, siyaaset, sanat, din, ekoloji ve aşk gibi pek çok konuda yaklaşık 70 kitap ve 400 makale yayımlayan Luhmann, çalışmalarıyla sistem teorisine çok önemli katkılarda bulunmuştur. Amerikalı sosyolog Talcott Parsons’ın düşüncelerinden etkilenmekle beraber, tamamen kendine özgü bir sistem teorisi kurmuştur. Luhmann’ın çalışmaları öncelikle toplumun kuruluşu, yapısı ve işleyişini irdeleyen sistem teorisi ve iletişim teorisini temel alır.

 

Eserlerinden bazıları: Liebe als Passion: Zur Codierung von Intimität (Tutku Olarak Aşk: Mahremiyetin Kodlanması); Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie (Sosyal Sistemler); Das Recht der Gesellschaft (Toplumun Hukuku); Die Gesellschaft der Gesellschaft (Toplumun Toplumu); Die Kunst der Gesellschaft (Toplumun Sanatı); Die Politik der Gesellschaft (Toplumun Politikası), Die Religion der Gesellschaft (Toplumun Dini).

 

Pin It on Pinterest