Louis-Auguste Blanqui (Bir İsyancının Portresi)

Başlık: Louis-Auguste Blanqui (Bir İsyancının Portresi)
Dizi:
Yayıncı: Edebi Şeyler
Basım Tarihi: 2019
Yazar: Doug Enaa Greene
Tür: ,
Sayfa Sayısı: 232
ISBN13: 9786052325407
Satın Al: IdefixEganbaBabilKitap YurduPandoraRob389D&R

Louis-Auguste Blanqui: Bir ihtilalci, önce Cumhuriyetçi sonra Sosyalist, siyasal devrimci, güçlü bir hatip, kilise karşıtı, azınlık isyancısı ve siyah eldiven takan büyük komplocu…

***

Louis- Auguste Blanqui (Bir İsyancının Portresi), 19. yüzyıl devrimciliğinin öncülerinden biri olan Blanqui’nin Türkçede yayımlanan ilk biyografisi.

Doug Enaa Greene’in çalışması, Blanqui’nin yaşamındaki ve mücadelesindeki tüm evreleri serimleyen bir çalışma. Yazar, Genç Blanqui’nin Cumhuriyetçilikten Sosyalizme nasıl evrildiğini, yaşamındaki önemli kesitleri, uzun süren hapis yaşamını, Aileler Cemiyeti ve Mevsimler Cemiyeti gibi kurduğu örgütleri, çıkardığı gazeteleri, başlattığı ayaklanmaları, bildirilerini, onunla özdeşleştirilen barikatları ve onun sıkı takipçilerini titiz bir çalışmayla okurlarla buluşturuyor.

***

Ranciére, Blanqui’nin Yıldızlardan Ebediyete adlı kitabı için, “ebediyeti, bireylerin ve insanlığın maneviliği içinde şekillenmiş sonsuz mükemmelleşmenin karşısında çoklu bir sonsuzlaşma (özgürleşme) olarak görüyordu” derken, bir bakıma Blanqui’nin Aydınlanmacılıktan devrolunan materyalizmine, dini retorikten türeyen ezoterizme ve metafizik karşıtlığına da vurgu yapıyordu.

***

Blanqui’nin Marks ve Engels ile olan örtük tartışmasından, 1848 İhtilallerine; 1871 Paris Komünü’nden, hapishanede kaleme aldığı astronomi kitabı Yıldızlardan Ebediyete’ye; yaşamının 37 yılını zindanlarda geçirmiş bir düşünürün ve eylem adamının yaşamı, Louis Auguste Blanqui (Bir İsyancının Portresi) Siyasi Şeyler’de.

Önce Mekân Vardı

Başlık: Önce Mekân Vardı
Dizi:
Yayıncı: Edebi Şeyler
Basım Tarihi: 2019
Yazar: Kolektif
Tür: ,
Sayfa Sayısı: 224
ISBN13: 9786052325421
Satın Al: IdefixEganbaBabilKitap YurduPandoraRob389D&R

Bir tarafta ordularıyla, sermayeleriyle, bütün yıkıcılıkları ile devletler ve şirketler; sürekli biçimde ele geçirilmeye, temellük edilmeye ve “yeniden yapılandırılmaya” çalışılan mekânlar. Diğer tarafta, kendi yaşam alanlarını, topraklarını, evlerini, mahallelerini, ormanlarını, kısacası mekânlarını savunanlar...

Önce Mekân Vardı, devletlerin ve şirketlerin bu topyekûn saldırısına karşı mekânların söylediğini ve eylediğini kayıt altına alan, bunlar üzerine düşünen ve söz üreten yazıları bir araya getiriyor. Derleme; mekânın siyaset, bellek, praksis felsefesi, işgal ve biyopolitika ile olan bağları üzerine sohbet edip, zamanın ve mekânın dört bir yanında direnenleri; Topraksızlar Hareketi'nin, Sitüasyonistlerin, İtalyan Otonomcu Hareketin ve kent yoksullarının mekânı savunma hikâyeleri üzerinden anlamaya ve anlatmaya çalışıyor.

Önce Mekân Vardı, mekânını savunanların kitabı. Kitapta, Stuart Elden’dan Bob Jessop’a, Metin Yeğin’den Bülent Diken’e, Neil Gray’den Abdurazack Karriem’e birçok düşünürün makalelerini ve denemelerini bulabilirsiniz. Önce Mekân Vardı’yı, Önder Kulak ve Soner Torlak derledi.

Ölmeyi Öğrenmek

Başlık: Ölmeyi Öğrenmek
Dizi:
Yayıncı: Edebi Şeyler
Basım Tarihi: 2019
Yazar: Roy Scranton
Tür: ,
Sayfa Sayısı: 108
ISBN13: 9786052325411
Satın Al: IdefixEganbaBabilKitap YurduPandoraRob389D&R

Roy Scranton, Irak’ta bir Amerikan askeri olarak savaşa tanıklık etmiş, nihayetinde ‘eve döndüğünde’ ordudan ayrılıp sivil itaatsizlikte karar kılmış bir yazar. Ancak yazar, ‘evde’ felaketin bu kez başka bir yüzüne, yakın geleceğine tanıklık eder: Ölmeyi Öğrenmek. Kitap 2015’te City Lights’tan yayımlandığında, ABD’de uzun süre “çoksatanlar” listesinde kalmayı başarmış bir çalışma. Ölmeyi Öğrenmek, karbon kapitalizminden politik ekolojiye, antropolojiden insanlığın ve doğanın yok edilen geleceğine dair bir manifesto niteliğinde. Savaş karşıtı eski bir asker olarak Savaş Pornosu adlı bir roman da kaleme almış olan Roy Scranton, bu kitapta ‘ölmeyi öğrenmeyi’ bir kabullenme olarak değil, ama tüm felaket senaryolarında bir yaşama biçimi olarak ele alıyor.

Ölmeyi Öğrenmek (Uygarlığın Sonu Üzerine Düşünceler), toplumu ve insanlığı bekleyen felakete ve yeni yaşama dair eşsiz bir karşı anlatı.
***
Ne savunma bakanlığının doğal kaynak savaşlarına nasıl hazırlanacağı, ne Manhattan’ın sular altında kalmasının hangi yöntemlerle engelleneceği, ne de Miami’nin ne zaman terk edilmesi gerektiği… Antroposen’de karşılaşacağımız meselelerin en önemlisi, bunlardan hiçbiri değil. Elektrikli araba kullanmak, klimaları kapatmak ya da uluslararası anlaşmalara imza atmak da en önemli meselemizi çözmeyecek. Çünkü en önemli meselemiz felsefi bir mesele: Uygarlığımızın zaten yok olmuş olduğunu kabul etmek.
***
Montaigne’e göre “Felsefe yapmak, ölmeyi öğrenmektir”. Eğer gerçekten felsefe yapmak ölmeyi öğrenmekse, insanlığın en felsefi çağına girmiş bulunuyoruz. Zira ölmeyi öğrenmek, Antroposen’deki en temel meselemiz. Yalnız tek bir farkla: Birey olarak değil, uygarlık olarak ölmeyi öğrenmemiz gerekiyor.
***
Eğer Antroposen’de yaşamayı öğrenmek istiyorsak, önce ölmeyi öğrenmemiz gerekecek.

Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.123

Pin It on Pinterest